Normativa

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA

  El Taller d’Escriptura Creativa Rocaguinarda s’estableix com a grup de pràctica i aprenentatge d’escriptura creativa dins de la Cooperativa Rocaguinarda.

    L’objectiu del taller és perdre la por d’escriure. Llegir i compartir els escrits i millorar-ne la qualitat mitjançant exercicis i la crítica constructiva.

    El taller funciona de manera voluntària i autogestionada, amb la col·laboració de totes les persones que hi participen, cadascuna en la mesura de les seves possibilitats. Les tasques principals són: preparar els exercicis i guiar la sessió, comunicar informacions de dins i de fora del grup, preparar activitats i col·laboracions extres, elaborar el recull anual, preparar material de difusió, etc.

    Es fa una sessió setmanal de dues hores al local de la cooperativa, estructurada en tres parts:
-         Lectura dels textos escrits a casa durant la setmana (1 hora aprox.) i comentari en grup.
-         Exercicis breus (1 hora aprox.).
-         Consigna per la setmana següent.

    És un grup obert a totes les edats. No és una activitat infantil ni adreçada especialment a cap franja edat en concret. Tanmateix, si hi ha menors al grup, es tindrà això en compte a l’hora de triar temes i escriure els textos.

    Els textos que s’escriguin a casa haurien de ser aproximadament d’una pàgina (o com a màxim tres), perquè la lectura no entorpeixi la dinàmica del taller.

 El taller no és una classe de català. No s’ofereixen serveis professionals de correcció ni d’assessorament literari com a taller, i es prioritza desenvolupar la creativitat. Puntualment es poden fer exercicis de llengua o bé comentar errades ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques, etc.

    Si algú ho demana i algú s’ofereix a fer-ho, es pot fer, a més, una estona de treball sobre els textos des del punt de vista de la correcció, però fora de l’horari del taller.

    Es poden dur a terme altres projectes i activitats complementaris, tant en col·laboració amb altres grups de la cooperativa com amb entitats externes.

    No hauria de sobrepassar les 12 persones participants, per mantenir l’agilitat de la dinàmica de grup i poder-nos escoltar bé els uns als altres. Es pot obrir, si cal, una llista d’espera. Si hi ha moltes més persones interessades, es pot plantejar crear un segon grup.

    Qualsevol persona pot venir d’un a tres dies per provar si li agrada el taller. Si decideix quedar-se, es demana que hi hagi la màxima continuïtat en l’assistència, llevat dels imprevistos, naturalment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada