dilluns, 20 de febrer de 2017

La incerta glòria de l'instant (Eduard Alonso)


Avui, el Tribunal Atorgador de la Glòria es troba reunit per valorar, i decidir en el seu cas, la idoneïtat per a aquest guardó de la persona, animal o cosa que s'esmenta a continuació:
"LA INCERTA GLÒRIA DE L'INSTANT"
Aquesta sol·licitud de reconeixement només ve suportada per un adjectiu, i el mateix nom de la Glòria. Per tant, aquest Tribunal ha d'ésser prudent, i per tal de no cobrir-se de glòria amb una decisió no fonamentada, és menester que es procuri informació definidora abans de prendre la decisió final, tot seguint els punts següents:
            -PRIMER PUNT: Compareix el Diccionari Essencial de la Llengua Catalana i diu:
   -Instant: Porció de temps brevíssima. No confondre amb "bravíssima" escrita amb "a", que es pronuncia igual.
    -Glòria: Honor, admiració, fama, acordats pel consentiment general a una persona, animal, cosa o etcètera.
    -Incerta: Que no es té la certesa d'una cosa.
            -SEGON PUNT: Ja que el temps és el component bàsic de l'instant, demanem al Diccionari abans citat que ens defineixi el temps.
   -Temps: Bé, les definicions de temps són moltes, llargues, complexes i quasi fosques com un forat negre. Per aquesta raó, aquest Tribunal considera que serà més pràctic i eficaç demanar la presència de diversos experts perquè ens expliquin el temps i l'instant.
            -TERCER PUNT: Aquests experts són el gramàtic, el meteoròleg, el matemàtic, el músic, la capellana, el capellà, la taxista, el cambrer i la ballarina.
            -QUART PUNT: Parla el gramàtic: el temps és la porció determinada de temps en el passat, present i futur.
            -CINQUÈ PUNT: Parla el meteoròleg: estat de l'atmosfera en un lloc i moment determinat.
            -SISÈ PUNT: Parla el músic: el temps és la velocitat d'execució d'una peça musical.
            -SETÈ PUNT: Parla la capellana: l'instant és el moment en què vaig ser ordenada.
            -VUITÈ PUNT: Parla el matemàtic: el temps és la unitat de temps de cada una de les porcions que serveixen per mesurar-lo com les hores, el dia, l'any, etc.
            -NOVÈ PUNT: Parla el cambrer: l'instant és el moment en què fa un tallat per a una clienta jove, bonica, que li somriu.
            -DESÈ PUNT: Parla la taxista: l'instant és el moment en què puja un client a les quatre de la matinada d'una nit freda d'hivern.
            -ONZÈ PUNT: Parla la ballarina: l'instant és el moment en què completa un moviment altament estètic.
            -DOTZÈ PUNT: Parla el capellà: l'instant és el moment en què administra la Comunió.
            -TRETZÈ PUNT: I així podríem continuar, in secula seculorum, pels segles dels segles...
            -CONSIDERACIÓ FINAL: Atès tot el que s'ha exposat anteriorment, hem de concloure que no podem definir de forma clara què és el temps i la seva porció brevíssima, l'instant.
            Opinem que el temps és indefinible i inefable, talment la llum i la mateixa vida.
            Per acabar, aquest Tribunal Atorgador de Glòria decideix afegir el sufix "ània" a la paraula instant i nomenar premiada la sol·licitant: LA INCERTA GLÒRIA INSTANTÀNIA.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada